Compra la
teva entrada
Normes d’accés a Cloud Cities Barcelona

T’atreveixes
a passejar pels núvols?

Cloud Cities Barcelona és una espectacular obra d’art de Tomás Saraceno, suspesa en el punt més alt de la Torre Glòries. La instal·lació permet recórrer el seu interior, construït a partir d’una estructura de cables tensats, a 130 metres d’altura. Abans d’accedir-hi, és important que sàpigues això:

Reprodueix vídeo

Condicions

MTG_Icone_CCB_10_anys

Accés únicament disponible per a més grans de 10 anys.

NORMAS ACCESO-02

Es requereix tenir una bona condició física, ja que, en nombrosos trams del recorregut, cal pujar i baixar desnivells o bé lliscar per trams estrets.

NORMAS ACCESO-03

És important seguir les indicacions del personal de Mirador torre Glòries.

NORMAS ACCESO-04

Abans d’accedir a la instal·lació, cal deixar els objectes personals a les consignes habilitades amb aquesta finalitat.

NORMAS ACCESO-05

És indispensable portar el mòbil amb la corretja de subjecció que proporciona el personal de Mirador torre Glòries.

NORMAS ACCESO-06

És imprescindible portar roba còmoda, dur calçat tancat i evitar les faldilles i les teles delicades.

NORMAS ACCESO-07

Recorregut de sentit únic.

NORMAS ACCESO-08

Per gaudir al màxim de l’experiència, recomanem fer el recorregut sense cap pressa.

Restriccions

NORMAS ACCESO-09

L’accés a la instal·lació no és apte per a persones d’edat avançada o amb mobilitat o visibilitat reduïda.

NORMAS ACCESO-10

L’accés a la instal·lació no és permès a les embarassades.

NORMAS ACCESO-11

L’accés a la instal·lació no és apte per a persones amb vertigen, anèmia, tendència al mareig, claustrofòbia, diabetis, epilèpsia, problemes cardíacs, problemes respiratoris o altres afeccions semblants.

NORMAS ACCESO-12

Les persones amb signes clars d’embriaguesa no podran accedir a la instal·lació.

NORMAS ACCESO-13

No es permet abocar-se al buit des de la instal·lació o sortir del recorregut marcat.

Per raons de seguretat, es prohibeix l’accés a la instal·lació Cloud Cities Barcelona als menors de 10 anys. Per accedir-hi, es requereix tenir una bona condició física, ja que, en alguns trams del recorregut, és necessària una determinada perícia tècnica (pujar i baixar desnivells, lliscar per trams estrets, etc.). El personal de la instal·lació podrà denegar l’accés a l’escultura a aquelles persones que, per la seva condició física, pes, envergadura i/o mobilitat puguin posar en risc la seva pròpia integritat física o la dels altres visitants. En especial, no podran accedir a Cloud Cities Barcelona persones d’edat avançada o amb mobilitat o visibilitat reduïda, embarassades ni persones amb vertigen, anèmia, tendència al mareig, claustrofòbia, diabetis, epilèpsia, problemes cardíacs, problemes respiratoris o altres afeccions semblants, o amb signes clars d’embriaguesa. El personal de la instal·lació podrà denegar la visita a tot visitant que no compleixi aquests requisits o que es consideri no apte apel·lant a criteris de seguretat. En tots aquests casos, el visitant no tindrà dret a reclamar l’import de la visita a la instal·lació.

TEC es reserva el dret d’admissió a la instal·lació a totes aquelles persones que no compleixin l’edat mínima d’accés publicada a www.miradortorreglories.com, així com aquells visitants que no compleixin el que s’estipula a la clàusula 5.1.6 de les condicions de compra. TEC no es fa responsable dels danys que els visitants puguin patir com a conseqüència de la inobservança d’aquestes instruccions.

No es permet accedir a la instal·lació amb objectes personals, atès que poden causar danys greus als visitants de la planta del Mirador. Abans d’entrar a la instal·lació, el visitant haurà de deixar els seus objectes personals a les consignes habilitades amb aquesta finalitat o donar-los a algun acompanyant que no accedeixi a la instal·lació. El personal de Cloud Cities Barcelona podrà autoritzar l’accés a la instal·lació amb telèfon mòbil. En aquest cas, serà obligatori subjectar-lo al dispositiu de seguretat que, amb aquest fi, lliura el nostre personal. Els visitants que accedeixin a la instal·lació amb el telèfon mòbil, ho fan sota la seva pròpia responsabilitat. TEC no es responsabilitza dels danys que pugui patir el telèfon mòbil en cas de mal funcionament del dispositiu de seguretat facilitat per TEC. Tampoc no es permet abocar-se al buit des de la instal·lació o sortir del recorregut marcat. El visitant que incompleixi aquestes prohibicions o que no segueixi les instruccions donades pel personal de Cloud Cities Barcelona, serà responsable directe dels danys que pugui causar als visitants de la planta del Mirador.

Per raons de seguretat, TEC es reserva el dret d’inspeccionar els objectes dels visitants a l’entrada a la instal·lació, i a utilitzar detectors de metalls.

És imprescindible portar roba còmoda, dur calçat tancat i evitar les faldilles i les robes delicades.

En tot cas, i prioritàriament, caldrà seguir les instruccions o indicacions d’accés a la instal·lació que doni el nostre personal, les quals prevaldran sobre les que es descriuen aquí.

Aquest text és una versió traduïda de l’espanyol. En cas de discrepància entre aquest text i la versió original en espanyol, prevaldrà la versió en espanyol.

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!