Compra la
teva entrada
Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’USUARI. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Per completar el procés de compra d’entrades.
 • Remetre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les farà el RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus serveis, o els dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Fer estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar sol·licituds, donar resposta a les consultes o a qualsevol tipus de petició que l’USUARI faci per mitjà de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Remetre la newsletter sobre novetats, ofertes i promocions del RESPONSABLE.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 de l’RGPD de la manera següent:

 • Per relació contractual: la compra de les entrades per part de l’USUARI.
 • Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i de la newsletter.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: fer estudis de mercat, anàlisis estadístiques i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc., a petició de l’USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o fins que hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia; i, quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i l’execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa; o si hi hagués obligació legal.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Dades de contacte per exercir els seus drets:

THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU, Paseo de la Castellana, 257 – 28046 Madrid · rgpd@miradortorreglories.com

Descarrega el model d’exercici de drets aquí.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

L’USUARI, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, accepta expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. El RESPONSABLE indicarà quines dades són necessàries per prestar un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces, i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

3. MESURES DE SEGURETAT

Es declara que, de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de les quals és responsable, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’RGPD, pels quals aquestes dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i són les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’RGPD i l’LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS, i que els ha comunicat la informació adequada perquè els puguin exercir.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE mitjançant THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU, Paseo de la Castellana, 257 – 28046 Madrid.

Aquest text és una versió traduïda de l’espanyol. En cas de discrepància entre aquest text i la versió original en espanyol, prevaldrà la versió en espanyol.

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!